plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: maj 2018 - ZALEWO

Boreczno

Boreczno - wieś z 700 - letnim rodowodem. Na uwagę zasługuje zabytkowy gotycki kościół z XIV wieku z interesującym, bogatym, dobrze zachowanym barokowym wyposażeniem (ołtarz, ambona, konfesjonał), pastorówka z XIX wieku oraz ponad 100-letni budynek szkolny tzw. „szkoły czerwonej”, ciekawie wkomponowany w całość z nowoczesnym budynkiem Zespołu Szkół. W górnej partii wieży kościelnej wmurowany jest tajemniczy, obrobiony granitowy kamień, który wystaje z wieży. Jak głosi powtarzane do dziś podanie, głaz ów to efekt pokuty pewnej nierządnicy, która żałując za grzechy wniosła go na sam szczyt wieży, gdzie na pamiątkę został wmurowany. W kultowej dla Nienackofanów powieści „Pan Samochodzik i złota rękawica" Zbigniewa Nienackiego, który mieszkał przez 27 lat w nieodległym Jerzwałdzie na ziemi zalewskiej, ważną rolę gra płyta grobowa, która znajduje się w kościele w Borecznie, pod amboną. W jej centrum znajduje się leżąca postać rycerza, odzianego w zbroję renesansową oraz hełm. Rycerz trzyma w ręce kopię bojową z proporczykiem, po jego obu stronach znajdują się niemalże całkowicie zatarte herby. Rycerzem odwzorowanym na płycie jest jeden z XVI - wiecznych właścicieli Boreczna – Johannes von Schönaich. W kruchcie kościoła znajdują się tablice z opisem historii wsi i wyposażenia kościoła.

 

Opracowała Krystyna Kacprzak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej

Czytaj dalej...

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

ZARZĄDZENIE NR 0050-57/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 16 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na kształtowaniu prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej...

Zakończenie zadania „Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie”

W dniu 11 maja 2018 r. zakończono budowę ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zalewie.
W ramach zdania wykonano alejki z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,5 m
i grubości 8 cm. o łącznej długości 305 m2. wraz z przygotowaniem podłoża i montażem obrzeży betonowych.

Wartość inwestycji wyniosła 52.890,00 zł. Wykonane przedsięwzięcie jest kontynuacją budowy alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie.
 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - wsparcie organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE NR 0050-56/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 15 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy polegającego na wspieraniu organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego.

Czytaj dalej...

Drużyna PSPal Jaśkowo trenowała w Trójmieście

W sobotę 12 maja 2018r. drużyna palancistów z Jaśkowa wzięła udział w treningu, który odbył się w miejscu bardzo przyjaznym dla czynnego wypoczynku- gdańskim Parku im. Ronalda Regana.
Zorganizowane przez Trójmiejski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Palantowego towarzyskie spotkanie, miało formę sparingu przed Międzynarodowym Turniejem Piłki Palantowej w Cyprzanowie (powiat raciborski).
Wspólny pięciogodzinny trening poprowadził Prezes PSPal Warszawa Pan Łukasz Szymborski.

 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert - opracowanie biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 0050-52/2018 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 14 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego Gminy Zalewo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na opracowaniu i wydaniu biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców gminy Zalewo i okolic.

Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne w Zalewie

W piątek 11 maja 2018r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zalewie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023.
Spotkanie dotyczyło możliwości składania wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej, rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz wzmocnienia kapitału społecznego.
Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, a szkolenie poprowadzili pracownicy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu Pani Grażyna Wasilewska oraz Pan Krzysztof Oksiędzki.

 

Czytaj dalej...

Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Murawki, Duba, Jaśkowo

Z początkiem maja rozpoczęto prace związane z budową infrastruktury turystycznej w miejscowościach Murawki, Duba, Jaśkowo. Wykonawcą jest Firma „SADOWSKI” BUDOWA DOMÓW sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Jarosława Sadowskiego z Gardzienia.
Zadanie obejmuje budowę infrastruktury turystycznej m.in.: budowę podestu drewnianego, wykonanie drewnianej palisady, budowę pomostu rekreacyjnego, doposażenie kąpieliska w kosze na śmieci, ławki, palenisko kamienne, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z polbruku pod toaletę przenośną, montaż przepustu, oczyszczenie terenu i nawiezienie piasku plażowego.

Całkowity koszt inwestycji to 91.957,98 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 67.027,00 zł (z PROW na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).

Planowany termin zakończenia prac przewiduje się do końca czerwca 2018r.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS