plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 16 luty 2018 - ZALEWO

Zaproszenie na LIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie


Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 lutego 2018 r. (środa) LIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.

 

Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z LI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 stycznia 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z LII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 2 lutego 2018r.
6. Odczytanie protokołu Nr III z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 grudnia 2018 r.
7. Odczytanie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2017 rok.
8. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2017 rok.
9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc grudzień 2017r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
11. Wnioski i zapytania Radnych.
12. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018 – 2036,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r.,
3) w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zalewo”,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 9/18, położona w obrębie Janiki Wielkie,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 9/19, położona w obrębie Janiki Wielkie,
6) w sprawie „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Zalewie na lata 2018-2021”.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Iwona Parzyszek
 

Czytaj dalej...

Uwaga na kleszcze

Odkleszczowe choroby zawodowe rolników – lepiej zapobiegać niż leczyć.
W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypłaconych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej zwiększyła się ze 105 do 268 ( prawie -3 krotnie). Spowodowane to było przede wszystkich wzrostem liczby zachorowań na choroby zakaźne odzwierzęce, głównie na boreliozę: z 58 przypadków do 197.
Przyczyny wzrostu notowanej liczby zachorowań na choroby odkleszczowe rolników:
• wzrost populacji kleszczy i osobników zakażonych krętkami boreliozy;
• doskonalsze metody diagnostyczne.
Zapobieganie chorobom odkleszczowym.
Najpewniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest niedopuszczenie do kontaktu z tym pajęczakiem, co jest trudne z uwagi na specyfikę środowiska pracy rolnika. Istnieją jednak sposoby, które zmniejszają ryzyko ukąszenia kleszcza i mianowicie należy:
• możliwie szczelnie okrywać ciało: koszula z długim rękawem i kołnierzem, spodnie z długimi nogawkami, kryte buty, wysokie skarpety, nakrycie głowy – szczególnie podczas wykonywania prac polowych oraz w lesie;
• nie siadać bezpośrednio na trawie, pniach;
• unikać wysokich traw i zarośli – chodzić po przetartych ścieżkach;
• zachować wzmożoną ostrożność w okresach aktywności kleszczy, tj. między majem a listopadem;
• stosować środki odstraszające kleszcze;
• po powrocie do domu dokładne sprawdzić całe ciało.
Jeżeli na skórze znajduje się żerujący kleszcz należy go jak najszybciej usunąć. Wprawdzie do zakażenia dochodzi zazwyczaj nie wcześniej niż 24 h od ukłucia, to niemniej każda mijająca godzina zwiększa ryzyko zachorowania nie tylko na boreliozę, ale też na odkleszczowe zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych.
Jak usunąć kleszcza?
Kleszcza należy usunąć za pomocą pęsety, przy czym należy:
• wysterylizować spiczastą pęsetę do usuwania kleszczy;
• uchwycić kleszcza pęsetą, jak najbliżej powierzchni skóry;
• delikatnie, ale stanowczo pociągnąć przeciwnie do kierunku wkłucia, aż do wyciągnięcia jego główki;
• po wyjęciu kleszcza umieścić go na kartce papieru i sprawdzić, czy został usunięty w całości;
• miejsce po usunięciu kleszcza należy przemyć środkiem odkażającym;
• po usunięciu kleszcza dokładnie umyć ręce, najlepiej antybakteryjnym mydłem.
Czego nigdy NIE robić podczas usuwania kleszcza?
• nie łapać kleszcza za jego obrzęknięty brzuch, nie starać się go dusić wazeliną, masłem, lakierem do paznokci, benzyną lub alkoholem, ponieważ istnieje ryzyko wyciśnięcia do organizmu zainfekowanej treści żołądka;
• nie przekręcać kleszcza, ponieważ jego głowa pozostanie w ciele człowieka;
• nie usuwać kleszcza gołymi rękami.
Jeżeli istnieje podejrzenie, że kleszcz nie został usunięty w całości lub jeśli po usunięciu występują u ukąszonego jakiekolwiek niepokojące objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Ważna jest obserwacja organizmu osoby ukąszonej, ponieważ początkowe objawy boreliozy u ludzi mylone są często ze stanami grypowymi.
Charakterystycznym objawem zakażenia boreliozą jest rumień, który może pojawić się na skórze u części osób. W dłuższej perspektywie czasowej mogą pojawić się oznaki zapalenia stawów, nieprawidłowości pracy serca, problemy z pamięcią krótkotrwałą, trudności z koncentracją, czy porażenie nerwu twarzowego, ale również takie objawy jak zaburzenia snu, duszności, dezorientacja, nagłe problemy ze słuchem, czy inne nawracające i nagłe objawy, które wcześniej nie występowały.
Więcej informacji na stronie: www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS