plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: lipiec 2017 - ZALEWO

Zaproszenie na XLIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 lipca 2017r. (środa) XLIV nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie.
Początek obrad godzina 9:00.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały:
1) w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

Czytaj dalej...

„Jesteśmy razem- Bajkowy świat łączy pokolenia i integruje środowiska”

We wtorek 27 czerwca 2017r. w sali Zespołu Szkół w Zalewie odbyła się impreza integracyjna pt. „Jesteśmy razem - Bajkowy świat łączy pokolenia i integruje środowiska”, której pomysłodawcą i organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.
Uczestnikami balu były osoby niepełnosprawne z powiatu iławskiego, będące podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Iławie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Iławie, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie, Domu Pomocy Społecznej w Lubawie- filia w Iławie, Domu Pomocy Społecznej w Lubawie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu, Domu Pomocy Społecznej w Suszu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suszu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie, Świetlicy Terapeutycznej „Tęcza” w Zalewie oraz przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Zalewie.
Łącznie wspólnie bawiło się ponad 100 osób.
Impreza miała na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Warunkiem udziału w wydarzeniu było przebranie się za postać z bajki, przez co na sali było bardzo kolorowo, a dzięki uczestnikom wcielającym się w postacie z bajek, można było przenieść się w świat dzieciństwa i beztroski. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół „Blue Band”, który swoimi utworami również wprowadzał bajkowy nastrój.
Podczas imprezy została wybrana Bajkowa Królowa Balu, którą została Jolanta Abramowicz- uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Iławie oraz Bajkowy Król Balu, którym został Marian Rudziński - podopieczny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie.
Ponadto jury wyłoniło księcia i księżniczkę balu, którymi została para Flinstonów- Jan Skowroński i Halina Szymkowicz, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Suszu.
Na zakończenie imprezy wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku. Na pożegnanie każda placówka otrzymała kosz ze słodkościami. Podopieczni oraz ich opiekunowie odjechali z uśmiechami na twarzach.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie składają serdeczne podziękowanie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zalewie Pani Joannie Lichacz za udostępnienie pomieszczeń oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację balu integracyjnego.
Impreza została dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Gminy Zalewo.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS