plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2017 - ZALEWO

Dzień Kobiet w MGCK

8 Marca w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Zalewie odbył się koncert "Piosenki i ballady Bułata Okudżawy””, w wykonaniu trzech wspaniałych muzyków Piotra Kajetana Matczuka, Piotra Augustynowicza oraz Tomasza Imienowskiego. Panowie swoją grą i śpiewem oczarowali publiczność. Życzenia wszystkim kobietom i tym dużym i małym złożył Burmistrz Zalewa Marek Żyliński wręczając bukiet róż na ręce dyrektor M-GCK Fryderyki Małachowskiej. Koncert poprzedziły występy dzieci i młodzieży z kół działających przy M-GCK. Na scenie zaprezentowała się grupa teatralna "Koliber" w przedstawieniu "Adam i Ewy", grupa animacyjna w tańcu piratów, solistki Martynka Sostek i Julka Sprawka oraz Zalewskie Jezioranki. Przy okazji podsumowano XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czytaj dalej...

Integracja i warsztaty chemiczne

W dniu 10 marca 2017r. 24 uczniów z Zespołu Szkół w Borecznie i 22 uczniów z Zespołu Szkół w Zalewie uczestniczyli w warsztatach chemicznych, prowadzonych przez Centrum Małej Chemii w Toruniu. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Pierwszą stanowili uczniowie kl. III gimnazjum, dla których warsztaty były jednocześnie kursem przygotowawczym do egzaminu gimnazjalnego. Kilka godzin wykonywania doświadczeń i pokazów pozwoliło gruntownie powtórzyć materiał objęty podstawą programową a jednocześnie utrwalić umiejętności przeprowadzania doświadczeń i formułowania wniosków. Druga grupa to uczniowie klas I i II gimnazjum. W parach, pod czujnym okiem prowadzących przeprowadzali doświadczenia, realizując empirycznie treści kształcenia ujęte w podstawie programowej. Zaangażowanie i profesjonalizm prowadzących wciągnęły młodzież w świat eksperymentu, a niesamowitą frajdę sprawiły uczniom doświadczenia, którym towarzyszyły efekty świetlne i wybuchowe. Po zajęciach był czas na zwiedzanie Torunia. Grupą opiekowali się Robert Jędrzejak, Jarosław Szymański, Ewa Balkowska i Jan Lichacz. O transport zadbał Dyrektor Andrzej Nowicki.
 

Czytaj dalej...

Dzień Kobiet w Międzychodzie

W środę 8 marca 2017r. w świetlicy wiejskiej w Międzychodzie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na zaproszenie organizatora Sołtys Sołectwa Międzychód Elżbiety Tkaczyk przybył Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oraz Radny Rady Miejskiej w Zalewie Mirosław Czyszek. Spotkanie przebiegało w miłej i wesołej atmosferze przy smacznych ciastach i aromatycznej kawie. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z twórczością Pani Hanny Sarwińskiej mieszkanki Rudni, która w domowym zaciszu od kilku lat maluje obrazy, dotąd znane nielicznym.
Sołtys Międzychodu składa serdeczne podziękowanie Pani Magdalenie Kierbedź za pomoc w organizacji spotkania.
 

Czytaj dalej...

Podtopienia ponad dwudziestu dróg w Gminie Zalewo

Ostatnie kilkanaście lat nie obfitowało tak wysokimi opadami, jak przez minione kilka miesięcy. Łąki w ostatnich latach wyschnięte zamieniły się w duże rozlewiska. Natura w sposób bezwzględny uwidoczniła nam w tym roku, że stan urządzeń melioracji szczegółowej na obszarze naszej gminy znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Istniejący stan rzeczy spowodowany jest wieloletnimi zaniedbaniami, szczególnie w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej przez wszystkich właścicieli gruntów. Przerwane drenaże, brak wykaszania i pogłębiania rowów, nie odmulanie przepustów i ciągów drenarskich, brak odpowiedzialności wykonawców robót ziemnych uszkadzających istniejący drenaż, są powodem powstawania zalewisk i podtopień. Zalane pola i łąki, a także wiele dróg, zwłaszcza tych gruntowych to widok, który nam towarzyszy od chwili rozpoczęcia się wiosennych roztopów. Rolnicy są pełni obaw, czy zdołają wjechać maszynami rolniczymi na swoje pola, które w wielu miejscach zamieniły się w bagna w wyniku wspomnianych zaniedbań. Niestety także drogi gruntowe w wielu miejscach stały się nieprzejezdne, co uniemożliwia naszym mieszkańcom codzienną komunikację.
W zaistniałej sytuacji Gmina Zalewo w zakresie zadań własnych podejmuje w trybie pilnym działania interwencyjne na drogach i pozostałych gruntach komunalnych, jednak w świetle obowiązujących przepisów, Gmina nie może wykonywać prac konserwacyjnych melioracji na prywatnych gruntach. Pracownicy Urzędu Miejskiego na bieżąco monitorują i zgłaszają wszystkie podtopienia do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Iławie, który prowadzi nadzór nad utrzymaniem urządzeń melioracji szczegółowych.
Burmistrz Marek Żyliński zwołał w dniu 8 marca posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na którym omówiono ilość i zakres podtopień, techniczne możliwości odprowadzenia wód roztopowych, kolejność interwencji w poszczególnych miejscach oraz zabezpieczono konieczny sprzęt techniczny i zwiększono środki finansowe w budżecie Gminy na prace związane z odprowadzeniem wód roztopowych i przeprowadzeniem interwencyjnych robót remontowych.
Systemy melioracyjne ze względu na swoją charakterystykę, tj. rowy i drenaże mają często po kilka kilometrów, przebiegają po dziesiątkach prywatnych nieruchomości, mają skomplikowaną sieć. Musimy prowadzić wspólne działania z wszystkimi właścicielami nieruchomości, aby interwencyjnie usunąć skutki zaistniałych podtopień i zalewisk, a następnie niezwłocznie przeprowadzić remonty podtopionych dróg. Burmistrz Marek Żyliński zwołał na dzień 15 marca spotkanie w Urzędzie Miasta z wszystkimi Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedlowych, w celu omówienia skutków poszczególnych zdarzeń oraz podjętych w związku z tym działań przez Gminę, a także ustalenia wspólnych przedsięwzięć krótkoterminowych likwidujących aktualne skutki podtopień oraz działań długofalowych w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS