plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: luty 2017 - ZALEWO

„EWA plus” - nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie tylko kontynuuje działania związane z wymianą w gospodarstwach domowych pieców węglowych na te opalane biomasą (głównie pelletem), pomp ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznych ale dodatkowo tworzy możliwości kompleksowej termomodernizacji domów mieszkalnych przez ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, czy wreszcie wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Stwarzamy także możliwość rozwiązania problemów wodnych, ściekowych, tam gdzie sieci publiczne są nieopłacalne ekonomicznie ze względu na kolonijną zabudowę poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni. Promujemy nowe rozwiązania poprzez finansowanie samochodów elektrycznych zero emisyjnych.
Wszystkie te działania powinny w przyszłości nie tylko poprawić standard życia mieszkańców Warmii i Mazur ale przede wszystkim zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza (dzisiaj wysokie na osiedlach domów jednorodzinnych) oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy naszego regionu.
Dokumentacja programu „EWA plus” znajduje się na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl zakładka Portal Beneficjenta/ środki krajowe/ baza informacji o dofinansowaniu (ostatni wiersz).
Wnioski przyjmowane będą od 1 marca wyłącznie elektronicznie. Generator wniosków znajduje się na Portalu Beneficjenta/ środki krajowe.
Zapraszamy do nowo otwartego punktu kontaktu z Państwem, przy ulicy Prostej 20 D w Olsztynie. tel. 89 522 02 05
 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - piłka nożna

Burmistrz Zalewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Gminy Zalewo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo, zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu.

Czytaj dalej...

Ryszard Kucik Honorowym Obywatelem Zalewa

W dniu 22 lutego 2017 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Zalewie uroczyście wręczono tytuł „Honorowego Obywatela Zalewa” Panu Ryszardowi Kucikowi. Odczytując uzasadnienie Wiceprzewodniczący Rady Pan Edward Całka przypomniał życiorys i zasługi Pana Ryszarda Kucika w promowaniu Ziemi Zalewskiej.Pan Ryszard Kucik urodził się w Zalewie 1956 roku. W Zalewie ukończył szkołę podstawową. W roku 1981 został absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej, a w 1995 roku uzyskał Patent Kapitana Żeglugi Wielkiej. W bogatej karierze zawodowej pływał na statkach wielu bander m.in. Bahama, Panama, Malta, Cypr, Kongo, pracując dla armatorów belgijskich i niemieckich. Obecnie pracuje w największej kompanii niemieckiej Reederai Claus Peter Offen pływając na kontenerowcach klasy 14K.
Pan Ryszard Kucik jest członkiem Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni oraz Polskiego Towarzystwa Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Aktywnie wspiera działania charytatywne fundacji wspierającej leczenie chorych dzieci poprzez wystawianie swych prac na licytacjach w ramach tzw. „Smerfnego funduszu Gargamela”. Kapitan Ryszard Kucik jest malarzem amatorem, który na swych obrazach utrwala zalewskie pejzaże, wspomnienia i reminiscencje. Większość z nich od wielu lat przeznacza na zasilenie Zalewskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach swej działalności artystycznej prowadził również warsztaty malarskie dla zalewskich gimnazjalistów, odbywał pogadanki o pracy na morzu i swojej drodze z Zalewa na oceany świata. W roku 2016 zainicjował i poprowadził w ramach WOŚP akcję Zalewska Poczta Butelkowa promując Zalewo w wielu portach świata. Szczególne miejsce w jego działalności malarskiej zajmuje tematyka Zalewa, wspomnienia z przeszłości miasta i reminiscencje na temat jeziora Ewingi. Kapitan promuje naszą miejscowość na morzach i oceanach świata poprzez eksponowanie flagi Zalewa i nazwy miasta na zdjęciach umieszczanych w prowadzonym dzienniku na stronach internetowych. Kapitan mieszkając w Gdyni z zapałem promuje Zalewo i imprezy w nim organizowane. Jest laureatem II edycji „Aktywni dla Zalewa” za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz zaangażowanie w rozwój i promocję regionu. Doceniając zasługi Pana Ryszarda Kucika z wnioskiem o Jego wyróżnienie wystąpiła grupa mieszkańców Gminy Zalewa, a Rada Miejska w Zalewie uchwałą Nr XXIX/194/16 z dnia 22 sierpnia 2016r. jednogłośnie uznała, że Kandydat zasłużył na tytuł „Honorowego Obywatela Zalewa”. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński wręczając akt nadania tytułu podkreślał ogromne zasługi Kapitana w upowszechnianie i popularyzację wiedzy o Ziemi Zalewskiej.


 

Czytaj dalej...

Akcja „NAZYWAM SIĘ MILIARD” w Zalewie

One Billion Rising – to akcja skupiająca się na problematyce przemocy wobec kobiet i jej ujawnianiu, a także ma zachęcać do międzynarodowej solidarności, by domagać się zakończenia wszystkich form przemocy wobec kobiet. Elementem towarzyszącym akcji jest wspólny taniec wykonywany przez uczestników akcji. Dnia 14 lutego 2013r. po raz pierwszy kobiety na całym świecie wspólnie protestowały przeciwko przemocy seksualnej i fizycznej. W ciągu czterech lat akcja rozwijała się, przyłączały się do niej kobiety z kolejnych krajów, miast i wsi, poruszając takie tematy jak: przemoc ekonomiczna, przemoc na tle rasowym, przemoc ze względu na płeć, przemoc spowodowana przez wojny, korupcję, instytucje, przemoc spowodowaną przez kapitalistyczną chciwość i wiele innych. Każdy kraj czy miejscowość wybierała i dodawała kolejne formy przemocy, które były dla lokalnej społeczności najważniejsze.
Polska kampania społeczna odbywa się co roku 14 lutego pod hasłem „Nazywam się Miliard”, by w ten sposób okazać solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy. Pierwszego roku do akcji przyłączyło się 17 miejscowości, w 2016 roku tańczyło i protestowało prawie 60, a w roku 2017 było ich już ponad 70, w tym również Zalewo. Organizatorem akcji w Polsce jest Fundacja Feminoteka.
Organizatorem akcji w Zalewie było Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Zalewie a koordynatorkami Pani Anna Brędowska i Pani Krystyna Kacprzak. Przez cały dzień 14 lutego sala widowiskowa tętniła życiem i wypełniona była muzyką. Do akcji przyłączyli się m.in. Zalewscy Seniorzy i dziecięca grupa animacyjna, natomiast o godz. 17:00 odbył się „Taniec Finałowy”.
 

Czytaj dalej...

Choinka w Międzychodzie

W niedzielę 29 stycznia 2017r. Sołectwo Międzychód zorganizowało dla najmłodszych mieszkańców zabawę choinkową. Spotkaniu towarzyszyło wiele atrakcji, w szczególności czas wypełniły gry i zabawy integracyjne. Miłą niespodzianką było przybycie Mikołaja, który obdarował uczestników imprezy słodkimi prezentami.
Sołtys Międzychodu składa serdeczne podziękowania sponsorowi firmie Dam- Rob S.A w Zalewie.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS