plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: niedziela, 02 październik 2016 - ZALEWO

Urząd Miejski w Zalewie

ul. Częstochowska 8, 14 - 230 Zalewo
tel. (89) 758-83-77
tel. (89) 758-81-08
tel. (89) 758-83-06
fax. (89) 758-82-72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZALEWIE ZGODNIE Z RODO

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miejski w Zalewie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo bądź z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

 

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zalewa, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewie.

 

II. Wskazanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Monika Taciak email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Urząd Miejski w Zalewie,  ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów prawa.

 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Zalewie, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 
 
 
 
 
Czytaj dalej...

Stanowiska

Burmistrz

Marek Żyliński 089-758-83-77 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Gminy

Krystyna Milczarek   089-758-83-77 wew. 14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Gminy

Alina Błażewicz   089-758-83-77, wew. 32 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


WYKAZ REFERATÓW

Lp

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

pokój

1

Burmistrz

Marek Żyliński

089-758-83-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9

2

Sekretarz Gminy

Krystyna Milczarek

089-758-83-77 wew. 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9

3

Skarbnik Gminy

Alina Błażewicz

089-758-83-77, wew. 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4

 

 

 

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

1

Kierownik referatu

Krystyna Milczarek

089-758-83-77, wew. 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9

2

Inspektor
Biuro rady, kadry

Karolina Tankielun

089-758-83-77
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13

4

Inspektor
działalność gospodarcza, obrona cywilna i przeciw pożarowa

Andrzej Lichacz

89-7588377 wew. 36 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.1

5

Inspektor

Monika Taciak

89-7588377 wew. 12

e-mial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9

6

Konserwator

Henryk Pater

 

 

REFERAT FINANSOWY

1

Kierownik referatu

Alina Błażewicz

089-758-83-77, wew. 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4

2

Inspektor

księgowość budżetowa

Anna Gawryś

089-758-83-77, wew. 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5

3

Inspektor

księgowość i płace

Danuta Stasik

089-758-83-77, wew. 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5

4

Inspektor

wymiar podatków osób fizycznych

Grażyna Bąk

089-758-83-77, wew. 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3

5

Inspektor

księgowość podatkowa,

wymiar podatków osób prawnych

Maria Szramowska

089-758-83-77, wew. 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3

6

Inspektor

obsługa kasy

Małgorzata Miklikowska

089-758-83-77, wew. 34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3

URZĄD STANU CYWILNEGO

1

Kierownik

Anna Skonieczna

089-758-83-77, wew. 28

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2

2

Z-ca kierownika

Lucyna Czołba

89-7588377 wew. 36

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.1

REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO

1

Kierownik referatu

zamówienia publiczne,

pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych

Anna Grzeszczak

089-758-83-77, wew. 19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16

2

Inspektor

pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych,

przeciwdziałanie uzależnieniom

Barbara Pawelczyk

089-758-83-77, wew. 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15

3

Inspektor

promocja gminy,

sprawy kultury, turystyki i sportu

Ewa Warcaba-Cympel

089-758-83-77, wew. 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15

REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

1

Kierownik referatu

Jan Michalewski

089-758-83-77, wew. 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11

2

Z - ca kierownika

gospodarka komunalna, drogi

Rafał Konicz

089-758-83-77, wew. 21

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14

3

Inspektor

gospodarka nieruchomościami

Tomasz Bobkowski

089-758-83-77, wew. 21

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14

4

Inspektor
podział nieruchomości

melioracja, kanalizacja

Leszek Sufranek

089-758-83-77, wew. 24

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

12

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLICTWA

1

Kierownik referatu

ochrona środowiska

Katarzyna Jendernalik

089-758-83-77, wew. 26

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10

2

Inspektor

planowanie przestrzenne, wycinka drzew

Cezary Trukawka

089-758-83-77, wew. 26

e-mail: cezary.trukawka@zalewo.pl

10

RADCA PRAWNY

1

Radca Prawny

Adam Czołba

089-758-83-77

 

 
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS