plnlenfrdeitrues
Wiadomości

Wiadomości (210)

Konkurs - Nagroda za wspieranie postaw proekologicznych

Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego ogłasza V edycję konkursu o Nagrodę im. Prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.
W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

 

Nabór wniosków do V edycji konkursu trwa do 31 marca 2018r.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).


Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem:
http://www.warmia.mazury.pl/srodowisko/nagroda-im-prof-j-wengris

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Konkurs- Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.krus.gov.pl/prewencja.
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
Ważne terminy:
31.03.2018 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
15.06.2018 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
09.07-27.07.2018 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Zgłoszenie udziału i dodatkowe informacje udzieli najbliższa jednostka terenowa KRUS lub Oddział Regionalny KRUS.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Bal karnawałowy i choinka w Sołectwie Urowo

W poniedziałek 5 lutego 2018r. w pięknie udekorowanej świetlicy w Urowie odbyła się choinka zorganizowana z myślą o najmłodszych mieszkańcach sołectwa przez Radną Rady Miejskiej w Zalewie, a jednocześnie Sołtys Urowa Ewę Nykołyszak i Radę Sołecką, przy bardzo aktywnym współudziale mieszkańców.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Skoczna muzyka, konkursy, słodkie napoje i ciasta, wata cukrowa, prezenty od Świętego Mikołaja.
Imprezę otworzyła Pani Ewa Nykołyszak, a następnie tańce i konkursy prowadziła Pani Joanna Żukowska.
W konkursie na „Króla i Królową balu” wygrały wszystkie dzieci, każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koronę oraz nagrodę „pieniężną” (słodkie euro). Zmęczonych tancerzy prezentami obdarował Mikołaj.
Sołtys Sołectwa oraz Rada Sołecka dziękują Pani Joannie Żukowskiej, która poświęciła swój wolny czas dla dzieci, sponsorom Panu Andrzejowi Brejcie z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zalewie współfinansowanie za prezentów dla dzieci, Panu Przemysławowi Gerch za ufundowanie popcornu i waty cukrowej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu uroczystości.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Choinka w Jaśkowie

Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają okazji, aby się pobawić! Świetną ku temu okazją jest zabawa choinkowa. To dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było w Jaśkowie, gdzie dzieci z wielką niecierpliwością czekały na zabawę choinkową zaplanowaną na 27 stycznia 2018r.
W tym dniu nie mogło zabraknąć konkursów, które okazały się wielką atrakcją. Warto także wspomnieć grupowy taniec, malowanki i inne niespodzianki m.in. uczestnicy imprezy otrzymali słodki poczęstunek w postaci pieczonych na miejscu ciasteczek oraz owoców.
W trakcie zabawy zjawił się gość szczególny – Święty Mikołaj, który wziął udział we wspólnym tańcu, a następnie obdarował zgromadzone dzieci prezentami ufundowanymi przez właścicieli firmy „Dam-Rob” w Zalewie.
Zabawy zostały przeprowadzone przez Panie Annę Brędowską i Fryderykę Małachowską z Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Zalewie.
Wspólna zabawa w miłej atmosferze przyniosła wiele radości szczególnie najmłodszym mieszkańcom sołectwa.
Organizatorzy spotkania Sołtys Jaśkowa Jadwiga Petrykowska i Rada Sołecka Jaśkowa dziękują sponsorom za udzielone wsparcie, uczestnikom za aktywny udział, pracownikom M-GCK za przeprowadzone zabawy.

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

„Wieczornica” w Zalewie.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie rozpoczęło nowy cykl spotkań z poezją i jej twórcami.
29 stycznia odbyła się pierwsza „Wieczornica”, na którą zaproszono mieszkańców Zalewa.
Uroczystość została zorganizowana przez grupę młodych artystów uczestniczących w zajęciach teatralnych prowadzonych przez Panią Wiolettę Żołądkiewicz w Centrum Kultury.
Wśród słuchaczy nie zabrakło gości Przewodniczącej Rady Miejskiej Iwony Parzyszek oraz Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego.
Spotkanie dedykowane było Władysławowi Bełzie, polskiemu poecie piszącemu w duchu patriotycznym (przez co nazywany jest „Piewcą polskości”).
Nie bez powodu postanowiono przypomnieć biografię i twórczość wspomnianego poety 29 stycznia, a mianowicie jest to data jego śmierci.
Większość kojarzy z dzieciństwa słynny utwór Bełzy „Kto ty jesteś?”.
Ten utwór i wiele innych zaprezentowały dzieci oraz dorośli, wśród nich Panie Wioletta Żołądkiewicz i Hanna Bobek oraz Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, który włączył się w realizację „Wieczornicy”, prezentując utwór pt. „Babuleńka”.
Przedstawienie życiorysu i dorobku artystycznego bohatera wieczoru z całą pewnością można uznać za udane. Młodzi artyści wprowadzili wszystkich słuchaczy w podniosły, a nawet patriotyczny nastrój.
„Wieczornicą” M-GCK zainicjowało nową formę kulturalną - serię wieczorów z poezją i jej twórcami. Równocześnie nawiązano do uchwały Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie znaczenia daty, upamiętniającej wydarzenie historyczne, w nazwie ulicy 29 Stycznia w Zalewie, przypominając do jakich wydarzeń nawiązuje nazwa ulicy mieszczącej się w centrum Zalewa.
Organizatorzy serdecznie dziękują przybyłym za udział w spotkaniu.


 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

„Koncert Noworoczny” w Zalewie.

W piątek 26 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury odbył się „Koncert Noworoczny”, zorganizowany przez Urząd Miejski w Zalewie oraz Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Zalewie.

Na widowni wśród zaproszonych gości zasiedli Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Radni Rady Miejskiej w Zalewie, Radni Powiatu Iławskiego, Sołtysi i Przewodniczący Osiedli, przedstawiciele jednostek działających na terenie gminy, przedsiębiorcy, mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęli Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Całka, którzy powitali przybyłych na spotkanie gości i złożyli im życzenia na 2018 rok.

Burmistrz Zalewa w kilku słowach podsumował miniony rok. Przypomniał jakie inwestycje zrealizowano w 2017 roku, na co udało się pozyskać środki zewnętrzne oraz jakie są zamierzenia na rok bieżący.  

Głos zabrał również Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, który zachęcał przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do aplikowania o środki unijne oraz krajowe.

Burmistrz odczytał także życzenia przesłane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego  Artura Chojeckiego.

Następnie Burmistrz wraz z Wiceprzewodniczącym zaprosił gości do wysłuchania Koncertu Pani Alicji Majewskiej i kompozytora Pana Włodzimierza Korcza, którzy wystąpili w towarzystwie „Warsaw Opera Quartet” w składzie Pan Michał Lisiewicz, Pan Sławomir Talacha, Pani Elżbieta Porębska, Pani Marta Ziarko.

Wśród piosenek zaprezentowanych przed zalewską publicznością znalazły się utwory  wszystkim doskonale znane, takie jak „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”, czy też „Być kobietą” oraz piosenki z wydanego w 2016 roku albumu „Wszystko może się stać”.

Podczas występu Pani Alicja Majewska nie tylko śpiewała, ale także wspominała istotne wątki zawodowej kariery. Historie opowiedziane lekko i zabawnie przez artystkę oraz zespół wzbudzały uśmiech wśród publiczności.

Zapewne na długo wśród mieszkańców Zalewa wspominana jako anegdota będzie historia o tym jak Pani Alicja Majewska chcąc dyskretnie wejść na scenę utknęła na zapleczu M-GCK.

Koncert bardzo podobał się publiczności, która w uznaniu dla wykonawców wielokrotnie wyrażała swój aplauz oklaskami i prośbą o bisy.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Choinka w Międzychodzie

W niedzielę 28 stycznia 2018r. Sołtys Międzychodu wraz z Radą Sołecką zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców sołectwa bal choinkowy.
Imprezę rozpoczęto wspólnymi tańcami i zabawami integracyjnymi. Następnie dzieci odwiedził Święty Mikołaj, który każdemu uczestnikowi zabawy wręczył słodki upominek.
Sponsorem paczek była firma „Dam- Rob” w Zalewie.
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Inwestycje drogowe na obszarach wiejskich Gminy Zalewo w 2017r.

W 2017 roku na terenie Gminy Zalewo wykonano szereg prac związanych z poprawą jakości dróg gminnych na obszarach wiejskich. Prace obejmowały nie tylko doraźnie remonty i naprawy, ale również modernizację i budowę dróg.
Na realizację zadań z zakresu dróg wykorzystywano nie tyko środki własne Gminy, ale pozyskiwano również środki zewnętrzne.

Istotne inwestycje z zakresu drogownictwa zrealizowane na terenach wiejskich gminy Zalewo w 2017 roku w oparciu o środki zewnętrzne.

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres operacji dotyczył odcinka drogi o długości 0,894 km. W ramach prac wykonano korektę przebiegu drogi, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz pobocza z tłucznia, odwodnienie i oznakowanie stałej organizacji ruchu.
Wartość zadania wyniosła 223.940,52 zł, w tym dofinansowanie 139.724,00 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego”.

Inwestycję wykonano dzięki pozyskaniu dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.
Prace związane z przebudową drogi obejmowały regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulację i poprawę odwodnienia.
W ramach prac wykonano 1,533 km nowej nawierzchni.
Wartość zadania wyniosła 383.736,24 zł, w tym dotacja 90.000,00 zł.

3. Remont drogi gminnej Urowo- Murawki.

Na zadanie pozyskano środki w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa.
Remont drogi gminnej polegał na regulacji parametrów geometrycznych drogi, doziarnieniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, regulacji i poprawy odwodnienia oraz oczyszczeniu, udrożnieniu i remoncie przepustów. W efekcie wyremontowano 4,755 km drogi wraz z przepustami.
Wartość zadania wyniosła 265.000 zł, w tym dofinansowanie 203.102,85 zł.

4. Remont drogi Sadławki – Zalewo.

Na zadanie pozyskano środki w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa.
Remont drogi polegał na regulacji parametrów geometrycznych drogi, doziarnieniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, regulacji i poprawie odwodnienia oraz oczyszczeniu, udrożnieniu i remoncie przepustów. W sumie wyremontowano 4,038 km drogi wraz z przepustem.

Wartość zadania wyniosła 225.000 zł, w tym dofinansowanie 172.457,15 zł.


W roku 2018 roku w ramach środków zewnętrznych realizowane będą w granicach administracyjnych miejscowosci „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki- Koziny” na które dofinansowanie pozyskano w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS