plnlenfrdeitrues

Ferie Zimowe w M-GCK w Zalewie Wyróżniony

Ferie Zimowe w M-GCK w Zalewie

 

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH 2017

ZASADY UCZESTNICTWA DZIECKA NA FERIACH ZIMOWYCH W ZALEWIE

Organizatorzy; Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Placówka „Słoneczko” oraz Ekomarina w Zalewie. Opiekunowie na feriach zimowych 2017 dołożą wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 

1. Uczestnikami ferii zimowych 2017 są dzieci w wieku 6-8 lat (I turnus) 9-11 lat (II turnus) z terenu Miasta i Gminy Zalewo . Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (20 osób w każdym z turnusów) o przyjęciu na zimowisko decyduje kolejność zgłoszeń. Karty zgłoszeń do pobrania w M-GCK w dniu 17 stycznia 2017r. od godziny 8:00

2. Termin ferii zimowych : I turnus 23-27.01.2016 r.  II turnus 30.01-03.02.2017 r.

3. Zajęcia ferii zimowych odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 13.00 (natomiast z czwartku 2 lutego na piątek 03 lutego 2017 r. od 20:00 do 08:00 – nocowanka w M-GCK w Zalewie .

             Uwaga!!! -Odbiór dziecka najpóźniej do godziny 13:15

4. Uczestnicy zimowiska zobowiązani są do respektowania wszystkich poleceń wychowawców.

5. O konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w „Planie zajęć” Organizator zobowiązuje się poinformować  rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możliwie jak  najszybciej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestnika.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zimowisku rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

8. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest osobiście  przez rodzica lub opiekuna prawnego. W innym przypadku rodzic lub opiekun prawny dostarcza pisemne oświadczenie o innej formie odbioru dziecka.

 POBYT NA ZIMOWISKU JEST BEZPŁATNY 

Ostatnio zmienianyczwartek, 12 styczeń 2017 10:36
1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Powrót na górę